تلگرام رفع فیلتر شد

تلگرام رفع فیلتر شد

يك منبع مطلع در وزارت ارتباطات، خبر رفع فيلتر تلگرام را تاييد كرد پیام رسان تلگرام پس از چند روز مسدود بودن رفع فیلتر شد….